townserv.de
Trang chủ
Đăng nhập

Cơ quan an sinh xã hội Sozialzentrum Husum: đánh giá và xem lại

Gửi bản đánh giá của riêng bạn ở đây

cam kết bảo mật
  Man wird nicht wie ein Mensch behandelt. Erst nach Einschaltung der Bürgerbeauftragten vorrübergehend Ruhe, aber nur 3 Monate, dann ging es wieder los. Landrat das Wort sollte man um 2 Buchstaben verlängern (Vô danh, 2019-09-20 10:50)
  Arroganter, überheblicher und inkompetenter Leiter. Ausgefeilte Quältechniken der Mitarbeiter. Zwecklos Hilfe zu erwarten. (Vô danh, 2019-09-13 13:44)

Địa chỉ, số điện thoại, e-mail, trang web

Thể loạiCơ quan an sinh xã hội
Địa chỉZingel 10, 25813 Husum
Số điện thoại04841 666-0
Gửi e-mailTruy cập trang webBản đồ & chỉ đường

Giờ mở cửa

T208:30 - 12:00 giờ
T308:30 - 12:00 giờ
T408:30 - 12:00 giờ
T507:00 - 16:00 giờ
T608:30 - 12:00 giờ
T7đóng cửa hôm nay
thêm...

Dịch vụ (đoạn trích) 

, , , ,

thêm...

Tất cả sự giúp đỡ ở cùng vị trí

Cơ quan an sinh xã hộiCơ quan công dânCơ quan thư ký thị trấnCơ quan đăng kýDịch vụ công cộngKho bạc thành phốPhòng kho báuTòa thị chínhTư vấn/giúp đỡ người tiêu dùngVăn phòng báo chí

Bình luận/nhận xét của bạn

Bình chọn bây giờ

Chú thích và thông tin cho cơ quan an sinh xã hội Sozialzentrum Husum

Chú thích quan trọng

Chúng tôi đã nghiên cứu cẩn thận địa chỉ, số điện thoại, e-mail và trang web phiếu mua hàng cơ quan an sinh xã hội Sozialzentrum Husum cho bạn.
Vui lòng kiểm tra giờ mở cửa trước khi đến. Đóng cửa hôm nay!

Dịch vụ được chỉ định ở trên (, , , , , u.a.) có thể bị hạn chế hoặc không khả dụng.

Bổ sung sự giúp đỡ bên cạnh cơ quan an sinh xã hội Sozialzentrum Husum

Cơ quan nước ngoài Ausländerbehörde Kreis Nordfriesland
Marktstr. 6, 25813 Husum  ➤ 0km
giờ mở cửa không xác định
Cơ quan thư ký thị trấn Ordnungsamt Kreis Nordfriesland
Marktstr. 6, 25813 Husum  ➤ 0km
đóng cửa hôm nay
Văn phòng tuyển sinh xe cơ giớ KFZ-Zulassungsstelle Kreis Nordfriesland
Marktstr. 6, 25813 Husum  ➤ 0km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan công dân Kreis Nordfriesland - Bürgeramt
Marktstr. 6, 25813 Husum  ➤ 0km
đóng cửa hôm nay
Tòa thị chính Kreis Nordfriesland - Rathaus
Marktstr. 6, 25813 Husum  ➤ 0km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan nhà ở Kreis Nordfriesland -Wohngeldaufsicht-
Marktstr. 6, 25813 Husum  ➤ 0km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan công viên Naturschutzamt Kreis Nordfriesland - Grünflächenamt
Marktstr. 6, 25813 Husum  ➤ 0km
giờ mở cửa không xác định
Phòng kỹ thuật dân dụng Bauamt Kreis Nordfriesland - Tiefbauamt
Marktstr. 6, 25813 Husum  ➤ 0km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan thương mại Amt für Gewerberecht Kreis Nordfriesland
Marktstr. 6, 25813 Husum  ➤ 0km
giờ mở cửa không xác định
Cơ quan đăng ký Standesamtsaufsicht Kreis Nordfriesland
Marktstr. 6, 25813 Husum  ➤ 0km
giờ mở cửa không xác định
Bộ phận của xe có động cơ Straßenverkehrsbehörde Kreis Nordfriesland
Marktstr. 6, 25813 Husum  ➤ 0km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan khoản vay sinh viên Kreis Nordfriesland - Hauptsachgebiet sonstige soziale Hilfen
Marktstr. 6, 25813 Husum  ➤ 0km
đóng cửa hôm nay

Danh mục được đề xuất

văn phòng tuyển sinh xe cơ giớcơ quan nước ngoàicơ quan thương mạicơ quan phúc lợi trẻcơ quan thuếcơ quan đăng ký đất đaicơ quan trợ cấp gia đình