townserv.de
Trang chủ
Đăng nhập

Trường trung học ở Frankfurt/Main

Trường trung học Ludwig-Börne-Schule (Hauptschule)
Lange Straße 30-36, 60311 Frankfurt am Main  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học Schwanthalerschule (Hauptschule)
Schwanthaler Straße 63, 60596 Frankfurt am Main  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học Sophienschule (Hauptschule)
Falkstr. 60, 60487 Frankfurt am Main  ➤ 5km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học Salzmannschule (Hauptschule)
Schwanheimer Straße 23, 60528 Frankfurt am Main  ➤ 5km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học Ludwig-Richter-Schule (Hauptschule)
Hinter Den Ulmen 10, 60433 Frankfurt am Main  ➤ 6km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học Brüder-Grimm-Schule (Hauptschule)
Waldstr. 101, 63263 Neu-Isenburg  ➤ 7km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học Michael-Ende-Schule (Hauptschule)
Niddagaustr. 29, 60489 Frankfurt am Main  ➤ 9km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học Konrad-Haenisch-Schule (Hauptschule)
Lauterbacher Straße 2, 60386 Frankfurt am Main  ➤ 9km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học Marianne-Frostig-Schule (Hauptschule)
Auf der Rosenhöhe 55, 63069 Offenbach  ➤ 9km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học Eduard-Spranger-Schule (Hauptschule)
Schaumburger Straße 66-68, 65936 Frankfurt am Main  ➤ 14km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học Erich Kästner-Schule Oberursel (Hauptschule)
Karl-Hermann-Flach-Str. 60, 61440 Oberursel  ➤ 15km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học Walter-Kolb-Schule (Hauptschule)
Sossenheimer Weg 50-54, 65929 Frankfurt am Main  ➤ 16km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học Hostatoschule (Hauptschule)
Hostatostr. 38, 65929 Frankfurt am Main  ➤ 16km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học Werner-von-Siemens-Schule (Hauptschule) Maintal
Ascher Str. 60, 63477 Maintal  ➤ 17km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học Erich Kästner-Schule Rosbach (Hauptschule)
Seeweg 8, 61191 Rosbach  ➤ 18km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học Friedrich-Ebert-Schule (Hauptschule) Mühlheim
Heinestr. 51, 63165 Mühlheim  ➤ 18km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học Meisterschule (Hauptschule)
Herbert-von-Meister-Straße 5, 65931 Frankfurt am Main  ➤ 20km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học Friedrich-Stoltze-Schule (Hauptschule)
Falkensteiner Straße 18, 61462 Königstein  ➤ 25km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học Eppsteinschule (Hauptschule)
Doorner Str. 49, 63456 Hanau  ➤ 26km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học Mittelpunktschule Oberer Hüttenberg (Hauptschule)
Grenzweg 1, 35510 Butzbach  ➤ 29km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học Wilhelm-Leuschner-Schule (Hauptschule)
Bessunger Straße 195, 64295 Darmstadt  ➤ 29km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học Schulzentrum Hessen-Homburg (Hauptschule)
Hessen-Homburg-Platz, 63452 Hanau  ➤ 29km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học Solgrabenschule (Hauptschule)
Am Solgraben 6, 61231 Bad Nauheim  ➤ 29km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học Sophie-Scholl-Schule (Hauptschule) Flörsheim am Main
Jahnstr. 47, 65439 Flörsheim am Main  ➤ 31km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học Kreuzburgschule (Hauptschule)
Kanalstr. 45, 63512 Hainburg  ➤ 32km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học Parkschule (Hauptschule)
Frankfurter Straße 54, 65428 Rüsselsheim  ➤ 32km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học Friedrich-Ebert-Schule (Hauptschule) Rüsselsheim
Ernst-Reuter-Straße 11-15, 65428 Rüsselsheim  ➤ 33km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học Merianschule (Hauptschule)
Einhardstr. 63, 63500 Seligenstadt  ➤ 34km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học Stadtschule Butzbach (Hauptschule)
August-Storch-Straße 9, 35510 Butzbach  ➤ 37km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học Paul-Gerhardt-Schule Kahl - Hauptschule
Freigerichter Str. 12, 63796 Kahl a. M.  ➤ 37km
giờ mở cửa không xác định