townserv.de
Trang chủ
Đăng nhập

Sức khỏe ở Köln

Bác sĩ tai mũi họng Dr. Susanne Rübe
Schildergasse 53, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 08:30 - 12:30 giờ
mở hôm nay 15:30 - 18:30 giờ
Bác sĩ tai mũi họng Dr. Clemens Miebach
Schildergasse 72, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 08:30 - 12:30 giờ
mở hôm nay 15:00 - 18:00 giờ
Bác sĩ phụ khoa Dr. Dagmar Roeser
Schildergasse 69-73, 50667 Köln  ➤ 1km
đóng cửa hôm nay
Bác sĩ phụ khoa Dr. Elke Kretschmer
Schildergasse 69-73, 50667 Köln  ➤ 1km
đóng cửa hôm nay
Bác sĩ tiết niệu Gerd Engels
Schildergasse 69-73, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 09:00 - 18:00 giờ
Bác sĩ tiết niệu Dr. Henning Kretschmer
Schildergasse 69-73, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 09:00 - 18:00 giờ
Bác sĩ nhãn khoa Dr. Joachim Floren
Schildergasse 72-76, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 07:45 - 12:45 giờ
Bác sĩ thần kinh Dr. Ismet Karaoguz
Schildergasse 81, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 09:00 - 13:00 giờ
mở hôm nay 14:00 - 18:00 giờ
Bác sĩ phẫu thuật Dr. Thomas Pechacek
Ludwigstr. 1, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 07:00 - 21:00 giờ
Bác sĩ da liễu Dr. Wolfgang Günther
Herzogstr. 16-20, 50667 Köln  ➤ 1km
đóng cửa hôm nay
Bác sĩ phụ khoa Gaby Kiefer
Schildergasse 24-30, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 17:00 giờ
Bác sĩ nội khoa Dr. Wolfgang Ehses
Schildergasse 24-30, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 09:00 - 16:00 giờ
Bác sĩ phụ khoa Mirjam Rose
Schildergasse 107-109, 50667 Köln  ➤ 1km
đóng cửa hôm nay
Bác sĩ nhãn khoa Dr. Omid Kermani
Schildergasse 107-109, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 13:00 giờ
Bác sĩ chỉnh hình Holger Kraneis
Schildergasse 107-109, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 07:30 - 19:00 giờ
Bác sĩ chỉnh hình Dr. Andre Rose
Schildergasse 107-109, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 07:30 - 19:00 giờ
Bác sĩ nhãn khoa Dr. Georg Gerten
Schildergasse 107-109, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 13:00 giờ
Bác sĩ nhãn khoa Andrea Michels
Schildergasse 107-109, 50667 Köln  ➤ 1km
đóng cửa hôm nay
Bác sĩ nhãn khoa Dr. Elham Farvili
Schildergasse 107-109, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 14:00 giờ
Bệnh viện MEDECO Zahnklinik Köln-Zentrum
Ludwigstr. 1 a, 50667 Köln  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Bác sĩ nội khoa Klaus Professor Schlüter
Neumarkt 1c, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 09:00 - 11:00 giờ
mở hôm nay 17:00 - 19:00 giờ
Bác sĩ phụ khoa Dr. Julia Eva Smidt
Neumarkt 1 b, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 13:00 giờ
mở hôm nay 14:00 - 18:30 giờ
Bác sĩ phụ khoa Dr. Sevinc Sünter
Neumarkt 1 b, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 13:00 giờ
mở hôm nay 14:00 - 18:30 giờ
Bác sĩ nhãn khoa Dr. Cornelia Herschel
Neumarkt 1 a, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 16:00 giờ
Bệnh viện Augenklinik am Neumarkt
Schildergasse 107-109, 50667 Köln  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Bác sĩ đa khoa Christine Auhagen
Kolumbastr. 10, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 13:00 giờ
mở hôm nay 14:00 - 18:00 giờ
Bác sĩ phụ khoa Angelika Kassel
Hohe Pforte 2 a, 50676 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 19:00 giờ
Bác sĩ nội khoa Dr. Adelgunde Kux
Josef-Haubrich-Hof 5, 50676 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 07:30 - 18:00 giờ
Bác sĩ nội khoa Dr. Katrin Müller
Josef-Haubrich-Hof 5, 50676 Köln  ➤ 1km
đóng cửa hôm nay
Bác sĩ nội khoa Dr. Carmen Felder
Josef-Haubrich-Hof 5, 50676 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 07:30 - 18:00 giờ