townserv.de
Trang chủ
Đăng nhập

Phòng kỹ thuật dân dụng ở Brandenburg

Phòng kỹ thuật dân dụng Tiefbauamt Potsdam
Hegelallee 6-10, 14467 Potsdam  ➤ 8km
mở hôm nay 09:00 - 18:00 giờ
Phòng kỹ thuật dân dụng Tiefbauamt Dallgow-Döberitz
Wilmsstr. 42, 14624 Dallgow-Döberitz  ➤ 11km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 15:00 - 18:00 giờ
Phòng kỹ thuật dân dụng Tiefbauamt Werder (Havel)
Eisenbahnstr. 13-14, 14542 Werder (Havel)  ➤ 13km
mở hôm nay 08:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Phòng kỹ thuật dân dụng Tiefbauamt Wustermark
Hoppenrader Allee 1, 14641 Wustermark  ➤ 14km
mở hôm nay 08:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Phòng kỹ thuật dân dụng Tiefbauamt Brieselang
Am Markt 3, 14656 Brieselang  ➤ 14km
mở hôm nay 14:00 - 18:00 giờ
Phòng kỹ thuật dân dụng Tiefbauamt Falkensee
Falkenhagener Str. 43/49, 14612 Falkensee  ➤ 16km
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Phòng kỹ thuật dân dụng Tiefbauamt Michendorf
Potsdamer Straße 33, 14552 Michendorf  ➤ 17km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Phòng kỹ thuật dân dụng Tiefbauamt Schwielowsee
Potsdamer Platz 9, 14548 Schwielowsee  ➤ 19km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Phòng kỹ thuật dân dụng Tiefbauamt Ketzin
Rathausstr. 29, 14669 Ketzin  ➤ 19km
mở hôm nay 08:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 14:00 - 16:00 giờ
Phòng kỹ thuật dân dụng Tiefbauamt Schönwalde-Glien
Berliner Allee 7, 14621 Schönwalde-Glien  ➤ 21km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 15:00 - 19:00 giờ
Phòng kỹ thuật dân dụng Tiefbauamt Spandau
Carl-Schurz-Str. 2-6, 13597 Berlin  ➤ 23km
đóng cửa hôm nay
Phòng kỹ thuật dân dụng Tiefbauamt Nauen
Rathausplatz 1, 14641 Nauen  ➤ 23km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 14:00 - 17:00 giờ
Phòng kỹ thuật dân dụng Tiefbauamt Kleinmachnow
Adolf-Grimme-Ring 10, 14532 Kleinmachnow  ➤ 24km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:00 - 16:00 giờ
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Phòng kỹ thuật dân dụng Tiefbauamt Stahnsdorf
Annastr. 3, 14532 Stahnsdorf  ➤ 25km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Phòng kỹ thuật dân dụng Tiefbau Beelitz
Berliner Str. 202, 14547 Beelitz  ➤ 26km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Phòng kỹ thuật dân dụng Tiefbauamt Steglitz-Zehlendorf
Hartmannsweiler Weg 63, 14163 Berlin  ➤ 27km
giờ mở cửa không xác định
Phòng kỹ thuật dân dụng Bauaufsichtsamt des Landkreises - Tiefbauamt Teltow
Potsdamer Str. 18a, 14513 Teltow  ➤ 27km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Phòng kỹ thuật dân dụng Tiefbauamt Teltow
Marktplatz 1-3, 14513 Teltow  ➤ 29km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:30 - 18:00 giờ
Phòng kỹ thuật dân dụng Tiefbauamt Oberkrämer
Perwenitzer Weg 2, 16727 Oberkrämer  ➤ 29km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Phòng kỹ thuật dân dụng Tiefbauamt Velten
Rathausstr. 10, 16727 Velten  ➤ 32km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Phòng kỹ thuật dân dụng Tiefbauamt Ludwigsfelde
Rathausstr. 3, 14974 Ludwigsfelde  ➤ 33km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Phòng kỹ thuật dân dụng Fachbereich Tiefbau Charlottenburg-Wilmersdorf
Fehrbelliner Pl. 4, 10707 Berlin  ➤ 34km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
Phòng kỹ thuật dân dụng Bauamt - Tiefbau Kremmen
Am Markt 1, 16766 Kremmen  ➤ 34km
mở hôm nay 08:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Phòng kỹ thuật dân dụng Tiefbauamt Großbeeren
Am Rathaus 1, 14979 Großbeeren  ➤ 35km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:00 - 16:00 giờ
Phòng kỹ thuật dân dụng Tiefbauamt Trebbin
Markt 1-3, 14959 Trebbin  ➤ 35km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Phòng kỹ thuật dân dụng Tiefbauamt Leegebruch
Eichenhof 4, 16767 Leegebruch  ➤ 36km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 14:00 - 18:00 giờ
Phòng kỹ thuật dân dụng Fachbereich Tiefbau Tempelhof-Schöneberg
Tempelhofer Damm 165, 12099 Berlin  ➤ 37km
giờ mở cửa không xác định
Phòng kỹ thuật dân dụng Straßenbauamt Reinickendorf
Eichborndamm 238-240, 13437 Berlin  ➤ 38km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
Phòng kỹ thuật dân dụng Tiefbauamt Hohen Neuendorf
Oranienburger Straße 2, 16540 Hohen Neuendorf  ➤ 38km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 14:00 - 18:00 giờ
Phòng kỹ thuật dân dụng Tiefbauamt Glienicke/Nordbahn
Hauptstr. 18, 16548 Glienicke/Nordbahn  ➤ 39km
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ