townserv.de
Trang chủ
Đăng nhập

Môn thể thao ở München

Hồ bơi Olympia-Schwimmhalle
Coubertinplatz 1, 80809 München  ➤ 1km
mở hôm nay 07:00 - 23:00 giờ
Hồ bơi Dante-Winter-Warmfreibad
Postillonstr. 17, 80637 München  ➤ 1km
mở hôm nay 07:30 - 23:00 giờ
Hồ bơi Nordbad München
Schleißheimer Straße 142, 80797 München  ➤ 1km
mở hôm nay 07:30 - 23:00 giờ
Hồ bơi Westbad München
Weinbergerstr. 11, 81241 München  ➤ 1km
mở hôm nay 07:30 - 23:00 giờ
Hồ bơi Südbad München
Valleystr. 37, 81371 München  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 23:00 giờ
Hồ bơi Bad Forstenrieder Park
Stäblistr. 27 b, 81476 München  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 22:00 giờ
Hồ bơi Müller sches Volksbad
Rosenheimer Straße 1, 81667 München  ➤ 1km
mở hôm nay 07:30 - 23:00 giờ
Hồ bơi Bad Giesing-Harlaching
Klausener Straße 22, 81547 München  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 18:00 giờ
Hồ bơi Michaelibad
Heinrich-Wieland-Straße 24, 81735 München  ➤ 1km
mở hôm nay 07:30 - 23:00 giờ
Hồ bơi Cosimawellenbad
Cosimastr. 5, 81925 München  ➤ 1km
mở hôm nay 07:30 - 23:00 giờ
Bóng rổ BC Hellenen München e.V.
Postfach 221137, 80501 München  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Phòng thể dục Fitness First Kaufingerstr. 17 München
Kaufingerstr. 17, 80331 München  ➤ 1km
mở hôm nay 09:00 - 21:00 giờ
Bóng bàn BSV Flughafen - Tischtennis
Postfach 23 17 55, 85326 München  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Bóng đá BSV Flughafen - Fußball
Postfach 23 17 55, 85326 München  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Đạp xe BSV Flughafen - Radsport
Postfach 23 17 55, 85326 München  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Thể thao bắn súng BSV Flughafen - Schießsport
Postfach 23 17 55, 85326 München  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Cờ vua BSV Flughafen - Schach
Postfach 23 17 55, 85326 München  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Thể thao mùa đông BSV Flughafen - Wintersport
Postfach 23 17 55, 85326 München  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Bí đao BSV Flughafen - Squash
Postfach 23 17 55, 85326 München  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Bóng chày München Caribes
Postfach 500 186, 80971 München  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Bóng đá SV Am Hart - Fußball
Postfach 450521, 80905 München  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Thể thao mùa đông SV Am Hart - Wintersport
Postfach 450521, 80905 München  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Thể dục SV Am Hart - Turnen
Postfach 450521, 80905 München  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Tập thể dục & thể dục Zusammen aktiv bleiben
Rumfordstr. 21a Rgb., 80469 München  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Phòng thể dục Mrs. Sporty Ohlmüllerstr. 14 München
Ohlmüllerstr. 14, 81541 München  ➤ 2km
mở hôm nay 09:00 - 13:00 giờ
Hồ bơi Schyrenbad
Claude-Lorrain-Straße 24, 81543 München  ➤ 3km
mở hôm nay đến 20:00 giờ
mở hôm nay 09:00 - 18:00 giờ
Bóng đá MTV München 1879 - Fußball
Häberlstr. 11b, 80337 München  ➤ 3km
giờ mở cửa không xác định
Bóng rổ MTV München 1879 - Basketball
Häberlstr. 11b, 80337 München  ➤ 3km
giờ mở cửa không xác định
Bóng chuyền MTV München 1879 - Volleyball
Häberlstr. 11b, 80337 München  ➤ 3km
giờ mở cửa không xác định
Đấu kiếm MTV München 1879 - Fechten
Häberlstr. 11b, 80337 München  ➤ 3km
giờ mở cửa không xác định