townserv.de
Trang chủ
Đăng nhập

Học toàn diện ở Hamburg

Học toàn diện Regionalschule Niebüll (Gesamtschule)
Uhlebüller Str. 15, 25899 Niebüll  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Học toàn diện Stadtteilschule am Hafen (Gesamtschule)
Neustädter Straße 60, 20355 Hamburg  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Học toàn diện Gebrüder-Humboldt-Gemeinschaftsschule (Gesamtschule)
Rosengarten 18, 22880 Wedel  ➤ 3km
giờ mở cửa không xác định
Học toàn diện James-Krüss-Gemeinschaftsschule (Gesamtschule)
Schulstr. 649, 27498 Helgoland  ➤ 3km
giờ mở cửa không xác định
Học toàn diện Gemeinschaftsschule Achter de Weiden (Gesamtschule)
Achter de Weiden 32-34, 22869 Schenefeld  ➤ 3km
giờ mở cửa không xác định
Học toàn diện Ida-Ehre-Gesamtschule
Bogenstr. 36, 20144 Hamburg  ➤ 4km
giờ mở cửa không xác định
Học toàn diện Schule auf der Veddel (Gesamtschule)
Slomanstieg 1, 20539 Hamburg  ➤ 4km
giờ mở cửa không xác định
Học toàn diện Regionalschule Schacht-Audorf (Gesamtschule)
Dorfstr. 60, 24790 Schacht-Audorf  ➤ 5km
giờ mở cửa không xác định
Học toàn diện Regionalschule des Amtes Hüttener Berge (Gesamtschule)
An der Schule 1, 24811 Owschlag  ➤ 5km
giờ mở cửa không xác định
Học toàn diện Johannes-Gutenberg-Regionalschule (Gesamtschule)
Alte Landstr.79, 22941 Bargteheide  ➤ 5km
giờ mở cửa không xác định
Học toàn diện Emil-Nolde-Regionalschule (Gesamtschule)
Am Schulzentrum 11a, 22941 Bargteheide  ➤ 5km
giờ mở cửa không xác định
Học toàn diện Regionalschule Erich Kästner (Gesamtschule)
Hamburger Straße 70/72, 24568 Kaltenkirchen  ➤ 5km
giờ mở cửa không xác định
Học toàn diện Liliencronschule Regionalschule (Gesamtschule)
Liliencronstr. 18, 25566 Lägerdorf  ➤ 5km
giờ mở cửa không xác định
Học toàn diện Gemeinschaftsschule Kellinghusen (Gesamtschule)
Danziger Straße 40, 25548 Kellinghusen  ➤ 5km
giờ mở cửa không xác định
Học toàn diện Stadtteilschule Eppendorf (Gesamtschule)
Löwenstr. 58, 20251 Hamburg  ➤ 5km
giờ mở cửa không xác định
Học toàn diện Heiner-Müller-Schule (Gesamtschule) Eppendorf
09575 Eppendorf  ➤ 5km
giờ mở cửa không xác định
Học toàn diện Gemeinschaftsschule am Lehmwohld (Gesamtschule)
Am Lehmwohld 43, 25524 Itzehoe  ➤ 5km
giờ mở cửa không xác định
Học toàn diện Klosterhof-Gemeinschaftsschule (Gesamtschule)
Hinterm Klosterhof 35, 25524 Itzehoe  ➤ 5km
giờ mở cửa không xác định
Học toàn diện Dietrich-Bonhoeffer-Regionalschule (Gesamtschule)
Flottkamp 32, 24568 Kaltenkirchen  ➤ 5km
giờ mở cửa không xác định
Học toàn diện Regionalschule Garstedt (Gesamtschule)
Aurikelstieg 13, 22850 Norderstedt  ➤ 5km
giờ mở cửa không xác định
Học toàn diện Regionalschule Hoffmann-von-Fallersleben (Gesamtschule)
Kieler Straße 30, 24321 Lütjenburg  ➤ 6km
giờ mở cửa không xác định
Học toàn diện Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule (Gesamtschule)
Castöhlenweg 4, 24211 Preetz  ➤ 6km
giờ mở cửa không xác định
Học toàn diện Stadtteilschule Wilhelmsburg (Gesamtschule)
Rotenhäuser Straße 67, 21107 Hamburg  ➤ 6km
giờ mở cửa không xác định
Học toàn diện Heinrich-Hertz-Schule (Gesamtschule)
Grasweg 72/76, 22303 Hamburg  ➤ 6km
giờ mở cửa không xác định
Học toàn diện Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Mühlenredder (Gesamtschule)
Mühlenredder 30, 21465 Reinbek  ➤ 6km
giờ mở cửa không xác định
Học toàn diện Gemeinschaftsschule Boostedt (Gesamtschule)
Twiete 46, 24598 Boostedt  ➤ 6km
giờ mở cửa không xác định
Học toàn diện Gemeinschaftsschule am Marschweg (Gesamtschule)
Marschweg 16-20, 24568 Kaltenkirchen  ➤ 6km
giờ mở cửa không xác định
Học toàn diện Stadtteilschule Winterhude (Gesamtschule)
Meerweinstr. 28, 22303 Hamburg  ➤ 6km
giờ mở cửa không xác định
Học toàn diện Erich Kästner-Gemeinschaftsschule Barsbüttel (Gesamtschule)
Soltausredder 28, 22885 Barsbüttel  ➤ 6km
giờ mở cửa không xác định
Học toàn diện Gemeinschaftsschule Mölln (Gesamtschule)
Auf dem Schulberg, 23879 Mölln  ➤ 6km
giờ mở cửa không xác định