townserv.de
Trang chủ
Đăng nhập

Đồ ăn thức uống ở Hamburg

Giao hàng thực phẩm hữu cơ Biokiste - vom Hof nach Hause
Postfach 54 05 60, 22505 Hamburg  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Starbucks Rathausmarkt 5 Hamburg
Rathausmarkt 5, 20095 Hamburg  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Nhà hàng Block House Jungfernstieg 1 Hamburg
Jungfernstieg 1, 20095 Hamburg  ➤ 1km
mở hôm nay 11:30 - 00:00 giờ
Nhà hàng Jim Block Jungfernstieg 1-3 Hamburg
Jungfernstieg 1-3, 20095 Hamburg  ➤ 1km
mở hôm nay 11:00 - 22:00 giờ
Thợ làm bánh Le Crobag Bahnhof Jungfernstieg Hamburg
Bahnhof Jungfernstieg, 20354 Hamburg  ➤ 1km
mở hôm nay 06:00 - 20:30 giờ
Thợ làm bánh Ditsch U-Bahn Jungfernstieg Hamburg
U-Bahn Jungfernstieg, 20095 Hamburg  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Starbucks Bergstr. 14 Hamburg
Bergstr. 14, 22095 Hamburg  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Nhà hàng Hans im Glück Börsenbrücke 10 Hamburg
Börsenbrücke 10, 20457 Hamburg  ➤ 1km
mở hôm nay 11:30 - 23:00 giờ
mở hôm nay 11:30 giờ - kết thúc mở
Thợ làm bánh Le Crobag Ballindamm 40 Hamburg
Ballindamm 40, 20095 Hamburg  ➤ 1km
mở hôm nay 05:00 - 20:00 giờ
McDonald's Europapassage Hamburg
Europapassage, 20095 Hamburg  ➤ 1km
mở hôm nay 09:00 - 20:30 giờ
Starbucks Ballindamm 40 (Europa Passage) Hamburg
Ballindamm 40 (Europa Passage), 20095 Hamburg  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Thợ làm bánh Le Crobag Alter Wall 34-36 Hamburg
Alter Wall 34-36, 20457 Hamburg  ➤ 1km
mở hôm nay 07:00 - 19:00 giờ
Nhà máy bia Brauhaus Joh. Albrecht Hamburg
Adolphsbrücke 7, 20457 Hamburg  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Đặc sản Lindner Jungfernstieg 16-20 Hamburg
Jungfernstieg 16-20, 20354 Hamburg  ➤ 1km
mở hôm nay 10:00 - 20:00 giờ
Nhà máy bia Gröninger Privatbrauerei
Willy-Brandt-Straße 47, 20457 Hamburg  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
McDonald's mit McCafé Ballindamm 40 Hamburg
Ballindamm 40, 20095 Hamburg  ➤ 1km
mở hôm nay 08:30 - 22:30 giờ
Starbucks Neuer Jungfernstieg 5 Hamburg
Neuer Jungfernstieg 5, 20354 Hamburg  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Chợ nông sản Hopfenmarkt HH-Altstadt
Hopfenmarkt, 20457 Hamburg  ➤ 1km
đóng cửa hôm nay
Đặc sản Lindner Poststr. 33 Hamburg
Poststr. 33, 20354 Hamburg  ➤ 1km
mở hôm nay 10:00 - 20:00 giờ
Cửa hang thưc ăn dinh dương Reformhaus Engelhardt GmbH & Co KG Große Bleichen 36 Hamburg
Große Bleichen 36, 20354 Hamburg  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
McDonald's mit McDrive + McCafé Cuxhavener Str. 382 Hamburg
Cuxhavener Str. 382, 21149 Hamburg  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 01:00 giờ
Cửa hang thưc ăn dinh dương Reformhaus Engelhardt GmbH & Co KG Gerhart-Hauptmann-Platz 48 Hamburg
Gerhart-Hauptmann-Platz 48, 20095 Hamburg  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Thợ làm bánh Le Crobag Kleiner Burstah 12 Hamburg
Kleiner Burstah 12, 20457 Hamburg  ➤ 1km
mở hôm nay 07:30 - 19:00 giờ
Starbucks Gaensemarkt 21-23 (Gaensemarkt) Hamburg
Gaensemarkt 21-23 (Gaensemarkt), 20354 Hamburg  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Nhà hàng Block House Gänsemarkt Passage Hamburg
Gänsemarkt Passage, 20354 Hamburg  ➤ 1km
mở hôm nay 11:30 - 00:00 giờ
Starbucks Großer Burstah 50-52 (Roedingsmarkt) Hamburg
Großer Burstah 50-52 (Roedingsmarkt), 20457 Hamburg  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Nhà hàng Kochlöffel Hamburg
Spitalerstr. 22, 20095 Hamburg  ➤ 1km
mở hôm nay 10:00 - 20:00 giờ
Thợ làm bánh Ditsch Mönckebergstr. 11 Hamburg
Mönckebergstr. 11, 20095 Hamburg  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Đặc sản Lindner Spitaler Str. 24f Hamburg
Spitaler Str. 24f, 20095 Hamburg  ➤ 1km
mở hôm nay 10:00 - 20:00 giờ
Nhà hàng Jim Block Dammtorstr. 29-32 Hamburg
Dammtorstr. 29-32, 20354 Hamburg  ➤ 1km
mở hôm nay 11:30 - 22:00 giờ