townserv.de
Trang chủ
Đăng nhập

Đồ ăn thức uống ở Frankfurt/Main

Starbucks Braubachstr. 36 Frankfurt
Braubachstr. 36, 60311 Frankfurt  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Thợ làm bánh Heberer Neue Kräme 14 Frankfurt
Neue Kräme 14, 60311 Frankfurt  ➤ 1km
mở hôm nay 06:00 - 20:00 giờ
Nhà hàng Nordsee Domstr. 9-11 Frankfurt am Main
Domstr. 9-11, 60311 Frankfurt am Main  ➤ 1km
mở hôm nay 09:00 - 21:00 giờ
Burger King Liebfrauenstr. 1-3 Frankfurt am Main
Liebfrauenstr. 1-3, 60313 Frankfurt am Main  ➤ 1km
mở hôm nay 09:00 - 00:00 giờ
Chợ nông sản Markt Hasengasse 5-7 Frankfurt
Hasengasse 5-7, 60311 Frankfurt  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 18:00 giờ
Thợ làm bánh Kamps Liebfrauenstr. 5 Frankfurt Am Main
Liebfrauenstr. 5, 60313 Frankfurt Am Main  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 20:00 giờ
Chợ nông sản Markt in der Kleinmarkthalle
Hasengasse 4, 60311 Frankfurt  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 18:00 giờ
Thợ làm bánh Backwerk Zeil 85-93 Frankfurt
Zeil 85-93, 60313 Frankfurt  ➤ 1km
mở hôm nay 06:00 - 21:00 giờ
Thợ làm bánh Heberer Hasengasse 19 Frankfurt
Hasengasse 19, 60311 Frankfurt  ➤ 1km
mở hôm nay 06:00 - 19:00 giờ
Nhà hàng Nordsee Hasengasse 23 Frankfurt am Main
Hasengasse 23, 60311 Frankfurt am Main  ➤ 1km
mở hôm nay 10:00 - 20:00 giờ
Pizza Hut Hauptwache B-Ebene Frankfurt
Hauptwache B-Ebene, 60313 Frankfurt  ➤ 1km
mở hôm nay 10:00 - 23:00 giờ
Nhà hàng Hans im Glück Frankfurt
Braubachstr. 1, 60311 Frankfurt  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Thợ làm bánh Heberer (Kaufhof) Frankfurt
Zeil 116, 60313 Frankfurt  ➤ 1km
mở hôm nay 09:30 - 20:00 giờ
Thợ làm bánh Heberer (Hauptwache Ebene B)
Zeil 116, 60313 Frankfurt  ➤ 1km
mở hôm nay 06:00 - 20:00 giờ
Thợ làm bánh Backwerk Hauptwache-Passage Laden Nr. 4 + 11 Frankfurt
Hauptwache-Passage Laden Nr. 4 + 11, 60313 Frankfurt  ➤ 1km
mở hôm nay 06:00 - 20:00 giờ
McDonald's mit McCafé An der Hauptwache 11 Frankfurt am Main
An der Hauptwache 11, 60313 Frankfurt am Main  ➤ 1km
mở hôm nay 07:00 - 02:00 giờ
Thợ làm bánh Heberer Zeil Karstadt Fenster Frankfurt
Zeil Karstadt Fenster, 60313 Frankfurt  ➤ 1km
mở hôm nay 07:00 - 20:00 giờ
Thợ làm bánh Heberer Schillerstr. 2 Frankfurt
Schillerstr. 2, 60313 Frankfurt  ➤ 1km
mở hôm nay 06:00 - 20:00 giờ
Starbucks An der Hauptwache 7 Frankfurt
An der Hauptwache 7, 60313 Frankfurt  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Nhà hàng Maredo An der Hauptwache 7 Frankfurt am Main
An der Hauptwache 7, 60313 Frankfurt am Main  ➤ 1km
mở hôm nay 11:30 - 22:30 giờ
Starbucks Große Bockenheimer 50 (Fressgass) Frankfurt
Große Bockenheimer 50 (Fressgass), 60313 Frankfurt  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
KFC Hauptwache B-Ebene Frankfurt
Hauptwache B-Ebene, 60313 Frankfurt  ➤ 1km
mở hôm nay 10:00 - 22:00 giờ
Starbucks Boersenplatz 1 Frankfurt
Boersenplatz 1, 60313 Frankfurt  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Nhà hàng Block House Börsenplatz 5 Frankfurt / Main
Börsenplatz 5, 60313 Frankfurt / Main  ➤ 1km
mở hôm nay 11:30 - 00:00 giờ
McDonald's mit McCafé Große Friedberger Str. 3-5 Frankfurt am Main
Große Friedberger Str. 3-5, 60313 Frankfurt am Main  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Chợ nông sản Markt Konstablerwache
Konstablerwache, 60313 Frankfurt  ➤ 1km
đóng cửa hôm nay
Chợ nông sản Markt Schillerstr. Frankfurt
Schillerstr., 60313 Frankfurt  ➤ 1km
đóng cửa hôm nay
Cửa hang thưc ăn dinh dương Reformhaus Boermel-Ernst
Schillerstr. 30-40, 60313 Frankfurt  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Nhà hàng Vapiano Goetheplatz 1-3 Frankfurt
Goetheplatz 1-3, 60313 Frankfurt  ➤ 1km
mở hôm nay 11:00 - 23:00 giờ
mở hôm nay 11:00 - 23:30 giờ
Starbucks Kaiserstr. 20 Frankfurt
Kaiserstr. 20, 60311 Frankfurt  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định