townserv.de
Trang chủ
Đăng nhập

Cơ quan nhà ở Wohngeldstelle des Landkreises Oranienburg

Địa chỉ, số điện thoại, trang web

Thể loạiCơ quan nhà ở
Địa chỉAdolf-Dechert-Str. 1, 16515 Oranienburg
Số điện thoại(0 33 01) 601 - 691 Süd /-696 Nord
Truy cập trang webBản đồ & chỉ đường

Giờ mở cửa

Giờ mở cửa không có sẵnthêm...

Dịch vụ (đoạn trích) 

, , , ,

thêm...

Tất cả sự giúp đỡ ở cùng vị trí

Cơ quan bảo tồn di tíchCơ quan nhà ởCơ quan thể thaoLưu trữSĩ quan cơ hội bình đẳngVăn phòng báo chí

Chưa có đánh giá nào

Bình chọn bây giờ

Chú thích và thông tin cho cơ quan nhà ở Wohngeldstelle des Landkreises Oranienburg

Chú thích quan trọng

Chúng tôi đã nghiên cứu cẩn thận địa chỉ, số điện thoại và trang web phiếu mua hàng cơ quan nhà ở Wohngeldstelle des Landkreises Oranienburg cho bạn. Các đặc điểm kỹ thuật e-mail là tiếc là không được biết đến với chúng tôi.
Vui lòng kiểm tra giờ mở cửa trước khi đến. Đóng cửa hôm nay!

Dịch vụ được chỉ định ở trên (, , , , , u.a.) có thể bị hạn chế hoặc không khả dụng.

Bổ sung sự giúp đỡ bên cạnh cơ quan nhà ở Wohngeldstelle des Landkreises Oranienburg

Bóng đá WSG Eintracht Orania e.V. - Fußball
Rudolf Grosse Straße 11, 16515 Oranienburg  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Bóng bàn WSG Eintracht Orania e.V. - Tischtennis
Rudolf Grosse Straße 11, 16515 Oranienburg  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Cơ quan nước ngoài Ausländerbehörde des Landkreises Oranienburg
Adolf-Dechert-Straße 1, 16515 Oranienburg  ➤ 1km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan môi trường Umweltschutzamt des Landkreises Oranienburg
Adolf-Dechert-Straße 1, 16515 Oranienburg  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Cơ quan phúc lợi trẻ Jugendamt des Landkreises Oranienburg
Adolf-Dechert-Straße 1, 16515 Oranienburg  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Cơ quan thư ký thị trấn Ordnungsamt des Landkreises Oranienburg
Adolf-Dechert-Straße 1, 16515 Oranienburg  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Dịch vụ công cộng Bauordnungsamt des Landkreises - Hochbauamt Oranienburg
Adolf-Dechert-Straße 1, 16515 Oranienburg  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Cơ quan an sinh xã hội Sozialamt des Landkreises Oranienburg
Adolf-Dechert-Straße 1, 16515 Oranienburg  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Cơ quan thương mại Amt für Gewerbeangelegenheiten des Landkreises Oranienburg
Adolf-Dechert-Straße 1, 16515 Oranienburg  ➤ 1km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan đăng ký Amt für Personenstandswesen des Landkreises Oranienburg
Adolf-Dechert-Straße 1, 16515 Oranienburg  ➤ 1km
đóng cửa hôm nay
Phòng kỹ thuật dân dụng Bauordnungsamt des Landkreises - Tiefbauamt Oranienburg
Adolf-Dechert-Straße 1, 16515 Oranienburg  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Cơ quan công viên Naturschutzamt des Landkreises Oranienburg
Adolf-Dechert-Straße 1, 16515 Oranienburg  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định

Danh mục được đề xuất

cơ quan phúc lợi trẻcơ quan liên bangphòng kỹ thuật dân dụngcơ quan an sinh xã hộicơ quan thư ký thị trấncơ quan công viêncơ quan trợ cấp gia đình