townserv.de
Trang chủ
Đăng nhập

Cơ quan đăng ký ở Köln

Cơ quan đăng ký Standesamt Köln
Gülichplatz 1-3, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 12:00 giờ
Cơ quan đăng ký Standesamt Hürth
Friedrich-Ebert-Straße 40, 50354 Hürth  ➤ 11km
mở hôm nay 08:00 - 12:00 giờ
Cơ quan đăng ký Standesamt Leverkusen
Friedrich-Ebert-Platz 1, 51373 Leverkusen  ➤ 12km
mở hôm nay 08:00 - 12:30 giờ
Cơ quan đăng ký Standesamt Wesseling
Alfons-Müller-Platz, 50389 Wesseling  ➤ 13km
mở hôm nay 07:30 - 13:00 giờ
Cơ quan đăng ký Standesamt Steinweg 1 Brühl
Steinweg 1, 50321 Brühl  ➤ 14km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan đăng ký Standesamt Frechen
Johann-Schmitz-Platz 1-3, 50226 Frechen  ➤ 17km
mở hôm nay 08:30 - 12:30 giờ
Cơ quan đăng ký Standesamt Niederkassel
Rathausstr. 19, 53859 Niederkassel  ➤ 17km
mở hôm nay 08:30 - 12:00 giờ
Cơ quan đăng ký Standesamt Pulheim
Alte Kölner Str. 26, 50259 Pulheim  ➤ 19km
mở hôm nay 08:30 - 12:00 giờ
mở hôm nay 14:00 - 16:00 giờ
Cơ quan đăng ký Standesamt Monheim am Rhein
Alte Schulstr. 34, 40789 Monheim am Rhein  ➤ 19km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan đăng ký Standesamt Langenfeld
Konrad-Adenauer-Platz 1, 40764 Langenfeld  ➤ 20km
mở hôm nay 08:00 - 12:00 giờ
Cơ quan đăng ký Standesamt Leichlingen
Am Büscherhof 1, 42799 Leichlingen  ➤ 21km
mở hôm nay 07:30 - 12:00 giờ
Cơ quan đăng ký Standesamt Bornheim
Rathausstr. 2, 53332 Bornheim  ➤ 21km
mở hôm nay 08:30 - 12:30 giờ
Cơ quan đăng ký Standesamt Bergisch Gladbach
Konrad-Adenauer-Platz 1, 51465 Bergisch Gladbach  ➤ 21km
mở hôm nay 08:30 - 12:30 giờ
Cơ quan đăng ký Standesamt Odenthal
Altenberger-Dom-Str. 31, 51519 Odenthal  ➤ 22km
mở hôm nay 08:00 - 12:30 giờ
Cơ quan đăng ký Standesamt Dormagen
Paul-Wierich-Platz 2, 41539 Dormagen  ➤ 22km
mở hôm nay 08:30 - 12:00 giờ
Cơ quan đăng ký Standesamt Weilerswist
Bonner Str. 29, 53919 Weilerswist  ➤ 24km
mở hôm nay 08:00 - 12:30 giờ
Cơ quan đăng ký Standesamt Burscheid
Höhestr. 7-9, 51399 Burscheid  ➤ 25km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan đăng ký Standesamt Alfter
Am Rathaus 7, 53347 Alfter  ➤ 26km
mở hôm nay 08:00 - 12:00 giờ
Cơ quan đăng ký Standesamt Troisdorf
Kölner Str. 176, 53840 Troisdorf  ➤ 26km
mở hôm nay 07:30 - 12:30 giờ
Cơ quan đăng ký Standesamt Erftstadt
Markt 1, 50374 Erftstadt  ➤ 26km
mở hôm nay 08:00 - 12:00 giờ
Cơ quan đăng ký Standesamt Hilden
Am Rathaus 1, 40721 Hilden  ➤ 27km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan đăng ký Standesamt Rösrath
Rathausplatz, 51503 Rösrath  ➤ 28km
mở hôm nay 08:00 - 12:30 giờ
Cơ quan đăng ký Standesamt Solingen
Neuenhofer Straße 36, 42657 Solingen  ➤ 28km
mở hôm nay 08:00 - 13:00 giờ
Cơ quan đăng ký Standesamt Bonn
Poppelsdorfer Allee 24, 53103 Bonn  ➤ 28km
mở hôm nay thời gian không xác định
mở hôm nay 08:00 - 16:00 giờ
Cơ quan đăng ký Standesamt Haan
Kaiserstr. 85, 42781 Haan  ➤ 30km
mở hôm nay 08:00 - 12:00 giờ
Cơ quan đăng ký Standesamt Kerpen
Jahnplatz 1, 50171 Kerpen  ➤ 30km
mở hôm nay 08:30 - 12:00 giờ
Cơ quan đăng ký Standesamt Lohmar
Rathausstr. 4, 53797 Lohmar  ➤ 31km
mở hôm nay 08:00 - 12:00 giờ
Cơ quan đăng ký Standesamt Rommerskirchen
Bahnstr. 51, 41569 Rommerskirchen  ➤ 31km
mở hôm nay 08:00 - 12:30 giờ
Cơ quan đăng ký Standesamt Swisttal
Rathausstr. 115, 53913 Swisttal  ➤ 32km
mở hôm nay 08:00 - 12:00 giờ
Cơ quan đăng ký Standesamt Sankt Augustin
Markt 1, 53757 Sankt Augustin  ➤ 32km
mở hôm nay 08:30 - 12:00 giờ