townserv.de
Trang chủ
Đăng nhập

Cơ quan công dân ở Berlin

Cơ quan công dân Bürgeramt Rathaus Mitte
Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin  ➤ 2km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan công dân Bürgeramt Prenzlauer Berg
Fröbelstr. 17, 10405 Berlin  ➤ 4km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan công dân Bürgeramt Friedrichshain-Kreuzberg Yorckstr. 4-11 Berlin
Yorckstr. 4-11, 10965 Berlin  ➤ 4km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan công dân Bürgeramt Friedrichshain-Kreuzberg Schlesische Str. 27A Berlin
Schlesische Str. 27A, 10997 Berlin  ➤ 6km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan công dân Bürgeramt 1 Neukölln
Donaustr. 29, 12040 Berlin  ➤ 6km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan công dân Bürgeramt Pankow
Breite Straße 24A-26, 13187 Berlin  ➤ 6km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan công dân Bürgeramt 2 Neukölln
Sonnenallee 107, 12045 Berlin  ➤ 6km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan công dân Bürgeramt Wedding
Osloer Str. 36, 13359 Berlin  ➤ 7km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan công dân Bürgeramt Friedrichshain-Kreuzberg Frankfurter Allee 35/37 Berlin
Frankfurter Allee 35/37, 10247 Berlin  ➤ 7km
mở hôm nay 08:00 - 13:00 giờ
Cơ quan công dân Bürgeramt Tempelhof
Tempelhofer Damm 165, 12099 Berlin  ➤ 7km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan công dân Bürgeramt Rathaus Tiergarten
Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin  ➤ 8km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan công dân Bürgeramt Schöneberg
John-F.-Kennedy-Platz, 10825 Berlin  ➤ 8km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan công dân Bürgeramt Weißensee
Berliner Allee 252-260, 13088 Berlin  ➤ 9km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan công dân Bürgeramt Lichtenberg Normannenstr. 1-2 Berlin
Normannenstr. 1-2, 10367 Berlin  ➤ 9km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan công dân Bürgeramt Reinickendorf-Ost
Teichstr. 65, 13407 Berlin  ➤ 9km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan công dân Bürgeramt 3 Neukölln
Blaschkoallee 32, 12359 Berlin  ➤ 9km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan công dân Bürgeramt Märkisches Viertel
Wilhelmsruher Damm 142c, 13435 Berlin  ➤ 11km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan công dân Bürgeramt Charlottenburg-Wilmersdorf Rathaus Charlottenburg
Otto-Suhr-Allee 100, 10585 Berlin  ➤ 11km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan công dân Bürgeramt Lichtenberg Große-Leege-Str. 103 Berlin
Große-Leege-Str. 103, 13055 Berlin  ➤ 11km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan công dân Bürgeramt Charlottenburg-Wilmersdorf Hohenzollerndamm
Hohenzollerndamm 177, 10713 Berlin  ➤ 12km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan công dân Bürgeramt Steglitz
Schloßstr. 37, 12163 Berlin  ➤ 12km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan công dân Bürgeramt Rathaus Reinickendorf
Eichborndamm 215-239, 13437 Berlin  ➤ 12km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan công dân Bürgeramt Lankwitz
Gallwitzallee 87, 12249 Berlin  ➤ 13km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan công dân Bürgeramt Lichtenberg Egon-Erwin-Kisch-Straße Berlin
Egon-Erwin-Kisch-Straße, 13059 Berlin  ➤ 13km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan công dân Bürgeramt Lichtenberg Otto-Schmirgal-Str. 7 Berlin
Otto-Schmirgal-Str. 7, 10319 Berlin  ➤ 14km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan công dân Bürgeramt Charlottenburg-Wilmersdorf Außenstelle Halemweg
Halemweg 22, 13627 Berlin  ➤ 14km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan công dân Bürgeramt Lichtenberg Egon-Erwin-Kisch-Str. 106 Berlin
Egon-Erwin-Kisch-Str. 106, 13059 Berlin  ➤ 14km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan công dân Bürgeramt 2 Schöneweide
Michael Brückner Str. 1, 12439 Berlin  ➤ 14km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan công dân Bürgeramt 4 Neukölln
Zwickauer Damm 52, 12353 Berlin  ➤ 14km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan công dân Bürgeramt Tegel
Berliner Straße 35, 13507 Berlin  ➤ 15km
đóng cửa hôm nay