townserv.de
Trang chủ
Đăng nhập

Bóng chuyền ở Brandenburg

Bóng chuyền Frisch auf Fahrland e.V. - Volleyball
Ringstr. 53, 14476 Potsdam  ➤ 3km
giờ mở cửa không xác định
Bóng chuyền WSG Stern-Gluckstraß,e e.V. - Volleyball
Schlehenstieg 10, 14469 Potsdam  ➤ 6km
giờ mở cửa không xác định
Bóng chuyền Universitätssportverein Potsdam e.V.
Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam  ➤ 7km
giờ mở cửa không xác định
Bóng chuyền Verein zur Förderung d. Hochschulsports
Am Neuen Palais 10, Haus 13, 14469 Potsdam  ➤ 7km
giờ mở cửa không xác định
Bóng chuyền WSG Zentrum-Ost e.V. Potsdam - Volleyball
Lindstedter Str. 14c, 14469 Potsdam  ➤ 7km
giờ mở cửa không xác định
Bóng chuyền SV d. Kassenärztlichen Vereinigung e.V. - Volleyball
Gregor-Mendel-Str. 10-11, 14469 Potsdam  ➤ 7km
giờ mở cửa không xác định
Bóng chuyền Katholischer SV Pdm. Kniebeuge 98e.V.
Clara Zetkin Str. 22, 14471 Potsdam  ➤ 8km
giờ mở cửa không xác định
Bóng chuyền BSG d. MdI e.V. - Volleyball
H.-v. Tresckow-Str.9-13, 14467 Potsdam  ➤ 9km
giờ mở cửa không xác định
Bóng chuyền Potsdamer Volleyball-Club 1991 e.V.
Breite Str. 20/WoEN 312, 14467 Potsdam  ➤ 9km
giờ mở cửa không xác định
Bóng chuyền WSG Potsdam-Waldstadt e.V. - Volleyball
Krampnitzer Straße 17, 14469 Potsdam  ➤ 9km
giờ mở cửa không xác định
Bóng chuyền BSG LBS Potsdam e. V. - Abteilung Volleyball
Am Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam  ➤ 10km
giờ mở cửa không xác định
Bóng chuyền Sacrower Sportverein e.V. - Volleyball
Weinmeisterweg 14, 14469 Potsdam  ➤ 10km
giờ mở cửa không xác định
Bóng chuyền Sportclub 2000 Groß, Glienicke - Volleyball
An der Kirche 39, 14476 Potsdam  ➤ 10km
giờ mở cửa không xác định
Bóng chuyền Schulsportverein Hermannswerder e.V. - Volleyball
Evangelisches Gymnasium, 14473 Potsdam  ➤ 11km
giờ mở cửa không xác định
Bóng chuyền SG Rot-Weiß, Groß, Glienicke e.V. - Volleyball
Dr.-Kurt-Fischer-Str. 14, 14476 Potsdam  ➤ 11km
giờ mở cửa không xác định
Bóng chuyền SV Dallgow 47 e.V. - Volleyball
Maurice-Ravel-Str. 51, 14624 Dallgow-Döberitz  ➤ 11km
giờ mở cửa không xác định
Bóng chuyền Verein für Volkssport Pädagogik F see/Swde e.V. - Volleyball
R.-Breitscheid-Str. 113, 14612 Falkensee  ➤ 12km
giờ mở cửa không xác định
Bóng chuyền SV Wustermark e.V. - Volleyball
Kirchstr. 2 b, 14641 Wustermark  ➤ 12km
giờ mở cửa không xác định
Bóng chuyền BSG ",Einheit Mitte", e.V. - Volleyball
Pasteurstr. 25, 14482 Potsdam  ➤ 12km
giờ mở cửa không xác định
Bóng chuyền WSG Schlaatz e.V. - Volleyball
Falkenhorst 5, 14478 Potsdam  ➤ 13km
giờ mở cửa không xác định
Bóng chuyền Finanzamtssportverein Potsdam 046 e.V. - Volleyball
An d. Alten Zauche 18, 14478 Potsdam  ➤ 13km
giờ mở cửa không xác định
Bóng chuyền SG Projektierung'62 Bbg.. e.V. - Volleyball
Sauerbruchstr. 12, 14482 Potsdam  ➤ 13km
giờ mở cửa không xác định
Bóng chuyền Caputher Sportverein 1881 e.V. - Volleyball
Max-von-Laue Str. 17, 14548 Schwielowsee  ➤ 13km
giờ mở cửa không xác định
Bóng chuyền Sportverein Falkensee-Finkenkrug e.V. - Volleyball
M.-Liebermann-Str. 3, 14612 Falkensee  ➤ 13km
giờ mở cửa không xác định
Bóng chuyền Potsdam Beachers e.V.
Stahnsdorfer Str. 61, 14482 Potsdam  ➤ 14km
giờ mở cửa không xác định
Bóng chuyền Postsportverein Brandenburg e.V. - Volleyball
Brünhildestr. 16, 14542 Brandenburg an der Havel  ➤ 15km
giờ mở cửa không xác định
Bóng chuyền Sportverein Motor Falkensee 1951 e.V. - Volleyball
Niederneuendorfer Weg 10, 14612 Falkensee  ➤ 15km
giờ mở cửa không xác định
Bóng chuyền SSV Turbine Potsdam e.V. - Volleyball
Jägersteig 18, 14482 Potsdam  ➤ 15km
giờ mở cửa không xác định
Bóng chuyền Turn- und Sportverein Falkensee e.V. - Volleyball
Rathenaustr. 35, 14612 Falkensee  ➤ 15km
giờ mở cửa không xác định
Bóng chuyền Volleyballverein Michendorf e.V.
Parkstr. 5, 14552 Michendorf  ➤ 16km
giờ mở cửa không xác định